STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır ve farklı öğretim metotlarıyla birlikte uygulanabilir. 21. Yüzyılda dünyadaki en önemli yaklaşımlarından birisi olan STEM eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. Yüzyıl becerilerinin kazanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.
Küresel ekonominin işleyi değişiyor. Otomasyon nedeniyle mevcut işler ortadan kalkıyor ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak her gün yeni meslek dalları ortaya çıkıyor. Teknolojideki gelişmeler, öğrencilerin her gün öğrenme, bağlantı kurma ve etkileşim kurma şeklini değiştiriyor. Öğrenciler tarafından STEM yoluyla geliştirilen beceriler, onlara okulda ve ötesinde başarılı olmaları için temel sağlar. İşverenler STEM nitelikleri ve becerileri yüksek çalışanlara gün geçtikçe daha da ihtiyaç duymaktadır. Şu anda, en hızlı büyüyen endüstrilerdeki işlerin yüzde 75’i STEM becerilerine sahip çalışanlar tarafından yapılması gerekiyor.

Bizler, eğitime bakışımızın temeline koyduğumuz STEM yaklaşımı ile üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmakla birlikte yeniliği anlayabilecek ve ihtiyaçları doğrultusuna bundan faydalanabilecek nesiller yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu olgudan hareketle sizlere Robotik ve Kodlama konusunda destek vermekteyiz.

STEM aracılığıyla öğrenciler aşağıdakileri içeren temel beceriler geliştirir: