Arduino kolay kullanılabilir ve esnek bir yazılım/donanım mimarisine sahip, açık kaynak (open source) ailesine mensup bir elektronik geliştirme kartıdır. Bu yüzden herkes tarafından kolay ulaşılabilir ve geliştirilebilir bir yapısı vardır. Kısaca tanımlamak gerekirse: Arduino bir Giriş/Çıkış (Input/Output) kartı ve Pocessing/Wirig dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur. Her Arduino kartında en azından bir 5 boltluk regüle entegresi ve bir 16 MHz kristal osilatör (bazılarında seramik rezonatör) vardır. Arduino kartlarında programlama için harici bir programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz, çünkü karttaki mikrodenetleyiciye öneden bir bootloader programı yazılıdır. Arduino kullanarak kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen sistemler tasarlayabileceğiniz gibi analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital verileri işleyebilirsiniz. Ayrıca sensörlerden gelen verileri kullanabilir ve dış dünyaya çıktılar (ses, ışık, hareket vb.) üretebilirsiniz.

Tüm bunları diğer branş dersleri ile birlikte yürütüp projeler haline getirebilir ve STEM çıktıları (ürünleri) tasarlayabilirsiniz.
Sitemizde Arduino Kodlama ve Robotik araçlarını kullanarak, hizmet verdiğimiz kurumlara sürecin bir müfredat çerçevesinde eğlenceli bir şekilde nasıl yürütüleceğini, uygulanacağını ve geliştirileceğini göstermek hedefinde olup, “öğrenme ağacı”mızı birlikte yeşertmek niyetindeyiz.