Kimiz?

ÖĞRENME AĞACI

Robotik kodlama, STEM tabanlı öğretme ve öğrenme konularında çalışan, disiplinlerarası ilişki temelinde müfredat hazırlayıp öğrenme ortamları oluşturarak kurumlara, öğretmenlere ve öğrencilere hizmet veren bir organizasyondur.

Eğitim sektöründe felsefi bakış açısını temele alarak robotik kodlama ve STEM alanlarına farklı, yenilikçi ve uygulanabilir reçeteler sunan; öğretim süreçlerinin temeline 21. yüzyıl ve Endüstri 4.0 kazanımlarını koyarak "öğrenci" nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bir ekibiz. Gelecekte ülkemizin ve çocuklarımızın dünyada söz sahibi olması açısından bu yaklaşımı elzem görmekteyiz.

Öğrenme Ağacı

Çocuklarınızın başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor.
% 100
Memnuniyet
+ 100
Kurs
+ 1000
Öğrenci