1.4. Hazır Kod Dosyası

Bu projede herhangi bir kodlama yapılmamıştır.