STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla entegre edilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır ve farklı öğretim metodlarıyla birlikte uygulanabilir. 21. yüzyılda dünyadaki en önemli yaklaşımlarından birisi olan STEM eğitimi teorik bilgilerin ürüne dönüştürülmesi ve 21. yy becerilerinin kazanılması açısından büyük önem teşkil etmektedir. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

Bizler, eğitime bakışımızın temeline koyduğumuz STEM yaklaşımı ile, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmakla birlikte yeniliği anlayabilecek ve ihtiyaçları doğrultusunda bundan faydalanabilecek nesiller yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu olgudan hareketle sizlere Robotik ve Kodlama konusunda destek vermekteyiz.